Zašto studirati?

U suvremenom poslovnom svijetu, u uvjetima brzog razvoja i izraženog tržišnog natjecanja borba za rast i razvoj tvrtke postaje neumoljiva. Posljedica toga je da sigurnost i zaštita poslovanja, poslovnih procesa, informacija, ljudi, proizvoda ima vrlo visoku važnost za rukovodstvo svakog poslovnog subjekta i od presudne je važnosti za opstanak na tržištu. Danas na poslovima sigurnosti i zaštite poslovanja u svijetu radi na desetke tisuća stručnjaka, i gotovo i nema ozbiljne tvrtke koja ne zapošljava barem jednog, ako ne i cijeli tim stručnjaka čije je osnovna zadaća sigurnost poslovanja.

Postanite stručnjak

Studenti koji s uspjehom savladaju stručni program Menadžment poslovne sigurnosti i diplomiraju steći će potrebna znanja iz područja tehničkih znanosti, društvenih znanosti (sigurnost, upravljanje, ekonomija i drugo) te iz prirodnih znanosti. Ovakvim interdisciplinarnim programom razviti će se potrebna znanja i vještine što će omogućiti lakše zapošljavanje i širi izbor zanimanja.

Osigurajte posao

Program je nastao po uzoru na europske i svjetske slične programe. Pri izradi studijskog programa naglasak je stavljen na stjecanje onih znanja i vještina koje omogućuju profesionalno bavljenje poslovima sigurnosti i zaštite poslovanja, lakše zapošljavanje i veću spremnost odgovora na zahtjeve i promjene u zahtjevima suvremenog poslovanja. Ovakav program namijenjen je osobama koje će rukovoditi poslovima sigurnosti i zaštite poslovanja u privrednim subjektima, rukovoditi poslovima privatne zaštite, svima koji obavljaju poslove vezane za sigurnost i zaštitu, te osobama koje će pokrenuti vlastiti posao pružanja usluga iz područja sigurnosti i zaštite poslovanja, kao što su savjetodavna društva i obavljanje poslovnih istraživanja, društva čija djelatnost će biti projektiranje sustava sigurnosti za naručitelja, zaštitarska društva, i druga. Važno je napomenuti da ovaj program u potpunosti obuhvaća znanja i vještine koja treba imati savjetnik za informacijsku sigurnost, a kojega propisuje Zakon o informacijskoj sigurnosti iz 2007. godine, kao i poslove osoba odgovornih za sigurnosnu zaštitu u društvu i osoba odgovornih za sigurnosnu zaštitu luke koje propisuje Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka s izmjenama i dopunama.

O studiju

Predstavljamo vam osnovne informacije o programu. Bez obzira da li ste zaposleni ili ne, studij je prilagođen svima. U tom pogledu nudimo izvođenje nastave u redovnom ili izvanrednom režimu s različitim datumom početka predavanja.

+385 (0)1 4002 039

Ako ste zainteresirani za detaljniji uvid u studij stojimo vam na raspolaganju.

Naziv studija Menadžment poslovne sigurnosti
Trajanje 6 semestara / 3 godine
ECTS bodovi 180
Stručno zvanje Stručni prvostupnik / Inženjer menadžmenta poslovne sigurnosti
Tip studija redovan izvanredan
Početak nastave jesen 2019.

Studirajte menadžment poslovne sigurnosti

Ako ste zainteresirani za naš studij poslovne sigurnosti pozivamo vas da nam pošaljete vaše kontakt podatke. Spremni smo u najkraćem mogućem roku organizirati individualne i grupne prezentacije programa, kao i savjetovanja vezana uz sva pitanja koje imate.

Prednosti

Po uspješnom završetku studija studenti će:

 • razumjeti sustave i načela poslovanja, razviti komunikacijske i socijalne vještine upravljanja ljudima, posebice u izvanrednim okolnostima;
 • biti sposobni analizirati sustave sigurnosti i zaštite, sigurnosti informacija, osobne zaštite, tehničke zaštite;
 • prepoznati izloženost sigurnosnim prijetnjama;
 • prepoznati odgovarajuće, uspješne i ekonomski opravdane načine prevencije, umanjivanja ugroza, te smanjivanje i ograničavanje njihovih posljedica;
 • upotrijebiti analize i procjene utjecaja sigurnosnih prijetnji i ugroza, pažljivo ispitati sve aspekte i opseg gubitaka zbog kriminalnih radnji, prirodnih nepogoda i kršenja pravila i propisa od strane osoblja tvrtke i vanjskih suradnika;
 • vrednovati razinu sigurnosti i mogućnosti prevencije kriminala sustavnim pristupom sigurnosnoj zaštiti, izraditi planove zaštite i planove oporavka tvrtke, odnosno planove povratka u redovno poslovanje u najkraćem mogućem vremenu;
 • proaktivno pristupiti sigurnosnoj zaštiti tvrtke, njene cjelokupne imovine (materijalne i nematerijalne), osoblja i poslovnih procesa prema planovima koji uključuju sve od rukovodstva, preko djelatnika tvrtke pa čak i poslovnih suradnika i partnera.

Studij osposobljava za poslove:

 • Višeg stručnog suradnika u državnim institucijama u području sigurnosti i zaštite
 • Stručnog suradnika u državnim institucijama u području sigurnosti i zaštite
 • Višeg referenta u državnim institucijama u području sigurnosti i zaštite
 • Savjetnika za informacijsku sigurnost
 • Osobe odgovorna za sigurnosnu zaštitu brodarskog društva
 • Osobe odgovorna za sigurnosnu zaštitu luka
 • Stručnog suradnika u savjetodavnim trgovačkim društvima iz područja sigurnosti i zaštite
 • Voditelja odjela poslovne sigurnosti/korporativne sigurnosti/ integralne sigurnosti trgovačkih društava u državnom i privatnom vlasništvu – Chief Security Officer
 • Savjetnika za korporativnu sigurnost u trgovačkim društvima
 • Savjetnika za poslove zaštite okoliša
 • Voditelja poslova privatne zaštite
 • Voditelja poslova tehničke zaštite
 • Voditelja poslova projektiranja sustava sigurnosti i zaštite u projektnim uredima
 • Voditelja poslova nadzora sigurnosti i zaštite u državnim i privatnim trgovačkim društvima i institucijama
 • Voditelja poslovnih istraživanja – Business Intelligence
 • Zaštitarske djelatnosti

Nastavni plan i program

Popis predmeta za stručni studij Menadžment poslovne sigurnosti

Školarina

Školarina za stručni studij Menadžment poslovne sigurnosti